Iskolánk 1990-ben egy osztállyal indult azt a célt tűzve maga elé, hogy Carl Rogers személyközpontú szemléletét valósítsa meg a magyarországi oktatásban. Az iskola közel 28 éve alatt mindig fontos kérdés volt számunkra, hogy a személyközpontú szemlélet milyen viszonyban van a demokratikus nevelés alapelveivel. Hogyan kapcsolódik a két gondolatkör egymáshoz? A közös pontok, illetve eltérések milyen kérdéseket vetnek fel a mindennapi működésünkben? Intézményünkben fókuszban van az egyén és a közösség viszonya. A workshopon a személyközpontú szemlélet és a demokratikus nevelés tükrében vizsgáljuk meg a résztvevő felek (gyermekek, szülők, pedagógusok, segítők) kapcsolati rendszerét.