Dr. Mattasits Annamária

Úgy vélem, minden szülő legfontosabb célja, hogy gyermekének olyan útravalót adjon, amely biztosítja a boldog gyermekkort és az azt követő boldog és sikeres felnőttkort.

Szülőként tesszük mindezt úgy, hogy részt veszünk abban a folyamatban – vagyis a nevelésben –, amely során gyermekeink olyan tulajdonságokat szereznek, olyan viselkedésmódokat sajátítanak el, olyan képességek, készségek és tudás birtokába kerülnek, amelyek segítségével élvezni tudják az életet és meg tudják oldani a felmerülő kihívásokat.

Ezzel az interaktív, motivációs előadással, – a saját történeteimen és tapasztalataimon keresztül, – az a célom, hogy inspiráljam, segítsem és megerősítsem a közönségemet abban, jó úton haladnak, megéri a munkásabb, több energia befektetést igénylő utat választani a gyermeknevelésben.

Úgy gondolom, a nevelés elsődleges helyszíne a család. Az intézményi nevelés – oktatás (bölcsőde, óvoda, iskola) és a tágabb közösség csak a további helyeket foglalják el. Éppen ezért, már a tavalyi konferenciával is az volt a legfőbb célom, hogy közvetlenül – nem csupán a pedagógusokon keresztül – a családokhoz, a szülőkhöz is eljussanak a demokratikus nevelés értékei, hogy a gyerekek már a születésüktől fogva egy támogató, elfogadó, egyenjogú, őszinte, nyugodt és szabad (de nem keretek nélküli) légkörben nevelkedhessenek.

Hogyan kezdődött és miért fogtam bele? Miként és főleg mikor jött a képbe Summerhill, az angliai iskola? Milyen gyermeknevelési elveket követek, milyen a nevelési módszerem és milyen nevelési eszközöket alkalmazok? Milyen kihívásokkal szembesülünk és milyen sikereink vannak? Hogyan kezeljük a nevelésbeli nézetkülönbségeket a szűkebb és a tágabb közösségünkkel? Mit jelent az, hogy a tanulás játék és a játék tanulás? Hogyan válhat csupán a játék segítségével egy gyermek 3 éves korára kétnyelvűvé (magyar – angol), egy magyar anyanyelvű környezetben?

Rendhagyó előadásomban, amely főként saját élményű történetekre épül, a fenti kérdéseket járom körül. Mindenkit szeretettel várok!