Független Diákparlament (elöadás)

Magyarország leginkább kiterjedt problémája a vállalkozói kedv és az állampolgári tudat elcsökevényesedése. Ennek kialakulásában kiemelkedő szerepe van az autoriter felfogásnak, mely a családokban és az iskolákban egyaránt megfigyelhető. Az iskola azonban megoldását is jelentheti a problémának, amennyiben az oktatás során demokratikus módszertanokat alkalmazunk, és a diák számára rendszeresen döntéshelyzetet hozunk létre. Előadásunk során az oktatási problémákra és a megoldási lehetőségeikre, alternatívákra szeretnénk példákat bemutatni.