A kerekasztal résztvevői: Ginterné Csorba ZsuzsannaKosztel Krisztina, Szlaukó Mónika, Virágh Szabolcs, Gál Tamás

Moderátor: Dr. Mattasits Annamária

Úgy gondolom, hogy a gyerekek – kortól függetlenül – ugyanolyan autonómiával rendelkező
személyek, mint a felnőttek. A demokratikus nevelésű intézmények egyik legfontosabb
szerepének azt tekintem, hogy ezekben az intézményekben a pedagógusok önálló,
független személyként tekintenek mind a diákokra, mind önmagukra.
Nem titkolt vágyam, hogy a demokratikus nevelésű szemlélet a családok működésébe is
beépülhessen, ezért bízom benne, hogy a konferenciánk gondolatébresztő előadásai és
workshopjai segítségül szolgálnak majd mindehhez. Úgy vélem, hogy a demokratikus
nevelés értékei szerinti élet, a felnőttek és a gyerekek szempontjából is egy biztonságos,
nyugodt és kiszámítható környezetet eredményez, amelyben mindenki jól érzi magát.
Kerekasztal beszélgetésünk során a hazai demokratikus intézmények képviselőivel arról
társalgunk majd, hogy az álmokból, vágyakból, ötletekből hogyan válik valóra egy
demokratikus nevelésű óvoda, avagy iskola.
Szó lesz arról, hogy a gyakorlatban hogyan működnek azok az elvek, amelyek az
intézmények működésének alapjául szolgálnak, pl. meg kell-e “tanítani” a diákoknak, hogy
miként élhetnek a szabadságukkal úgy, hogy az ne sértse a másik ember szabadságát.
Megbeszéljük, hogy az intézmények létrehozása vagy a demokratikus szemléletű oktatás
bevezetése során léptek-e fel akadályok, a működésük során milyen nehézségekkel kellett
vagy kell a jelen beszélgetés résztvevőinek szembenézniük és megküzdeniük, milyen
megoldási módszereket találtak mindezekre, illetve azok közül melyek váltak be az adott
közösségben.
Vendégeim megosztják majd velem, hogy milyen sikereket értek és érnek el a
mindennapjaikban, melyek azok a pozitív visszajelzések, felemelő pillanatok, amikor arra
gondolnak, hogy igen, megérte az összes munka és a belefektetett rengeteg energia, hogy
ezt az utat választották.
Beszélgetni fogunk arról is, hogy milyen a jó iskola, ahol a saját útjukat járhatják a gyerekek,
ahol egyénileg fejlődhetnek, ahol komolyan veszik őket, ahol hagyják a gyerekeket a saját
természetük alapján működni és mennyiben más a pedagógusok szerepe, munkája a
hagyományos, tekintélyelvű iskolával összehasonlítva, hogy sokkal inkább segítő és
támogató, mint oktató és számonkérő. Végezetül szó lesz a jövőbeli terveikről is.
Álljon itt néhány sor példaként, hogy mi, akik így neveljük a gyermekeinket, szülőként és
pedagógusként, miért választottuk ezt a nevelési módszert:
A demokratikus nevelésű családokban felnőtt és ezen intézményekből kikerült gyerekek
független, szabad személyek, felelősek, figyelnek magukra és egymásra, nyitottak a világra,
elfogadóak, magabiztosak, határozottak, kellő önismerettel és önbizalommal rendelkeznek,
önálló nézeteik vannak, melyeket képesek megvédeni, érvelnek és megmagyaráznak, mégis
meggyőzhetők és együttműködők, önállóak és a közösségük aktívan tennivágyó, hasznos és
megbecsült tagjai.
Rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a boldog és sikeres élethez
elengedhetetlenek, és ennél többet nem is kívánhatunk a gyerekeink számára, akár
szülőként, akár pedagógusként töltjük velük az időnket.