A kerekasztal résztvevői: Dr. Lehmann MiklósKiss Fanni FruzsinaDr. Bajzáth Angéla, Kereszty Zsuzsa

Moderátor: Dr. Lehmann Miklós

A demokratikus oktatás egyik lényeges kérdése, mennyire demokratikus az oktatás szereplői közt kialakuló kommunikáció. Előfordulhat, hogy a megcélzott oktatási-nevelési alapelvek már a kommunikatív viselkedés nyelvi és metanyelvi elemein vakvágányra kerülnek; így komoly akadályt képezhet, ha az iskolák – megszokott szervezeti struktúrájukból vagy nevelési módszereikből fakadóan, – nem képesek a demokratikus kommunikációt megvalósítani. Hiába alakulnak például diák önkormányzatok, érdekvédelmi szervezetek vagy más hasonló intézmények, hiába oktatják a gyermekeknek a társas viselkedés demokratikus alapelveit, ha közben a kommunikáció megmarad egy hierarchikus, az intézmény centralizált szervezeti felépítését tükröző vagy a tekintélyelvhez köthető rendben. Ezért az oktatás szereplőinek érdemes tudatosítaniuk önmagukban, mivel jellemezhető a demokratikus kommunikáció, milyen feltételek szükségesek a megvalósulásához, miként lehet megszervezni a társas érintkezés demokratikus formáit; így nagyobb esély lesz a valódi demokratikus iskolákra is. Ugyanezen elvek alapján kell megszervezni az órai munka kommunikációját, a tanítás-tanulás demokratikus nyelvét. Ezek nélkül a demokratikus intézmények és a demokratikus oktatás csupán látszólagosan, az intézményi struktúra szerint demokratikusak, működésük szerint azonban nem nevezhetők annak.