A prezentáció a nonformális módszerek demokráciára nevelésben betöltött szerepére és lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Számos fontos európai és hazai stratégiai dokumentum (pl. az EU ifjúsági Stratégiája, az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről, illetve az Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája) hangsúlyozza a formális környezeten kívüli tanulás szerepét, és kínál ennek alkalmazásához eszközöket és forrásokat. A fogalmi tisztázáson és a stratégiai keretrendszer felvillantásán túl a prezentáció egy jó gyakorlatot is bemutat: az „Among Others” projektjét, mely egyetemi (tehát formális) keretek közé igyekszik nonformális módszereket integrálni.