Molnár Lajos:

Demokrácia és szabadság az oktatásban – az oktatás demokráciája és szabadsága

Miként lehet a tanulás legteljesebb szabadságára törekedni egy középiskolában a felvételi és az érettségi szorításában?  Miként lehet egy középiskola egész működésében és fejlődésében a fékekre, ellensúlyokra, garanciákra épülő demokráciát evidenciaként kezelni?